Julia設計團隊和造型團隊積極的與Model們討論/排演,為明天的演出做最好的準備! 明天下午文華東方見! 😍

Julia Wedding News新婚情報 Julia Wedding News新婚情報  

文章標籤
創作者介紹
創作者 juliaweddingnews 的頭像
juliaweddingnews

JULIA Wedding News 新婚情報

juliaweddingnews 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()